WOOK GLOBAL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.

Đối tác

Đối tác

Hợp tác với Nhà cung cấp

Khi mới thành lập, nền tảng thương mại điện tử di động xuyên biên giới WOOK được định vị trở thành nền tảng thương mại điện tử di động kết nối các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp xuất sắc của Trung Quốc và các nhà bán lẻ ở nước ngoài.

WOOK tuân thủ nguyên tắc cởi mở và mong muốn được hợp tác với các nhà sản xuất coi chất lượng sản phẩm là huyết mạch của doanh nghiệp.


Quy trình hợp tác

1. Liên hệ với nhà sản xuất và xem xét sơ bộ

Sau khi liên hệ với người phụ trách của WOOK, nhà sản xuất sẽ cung cấp hồ sơ công ty của nhà sản xuất, giới thiệu sản phẩm và một số mẫu sản phẩm, WOOK sẽ có chuyên viên đến điều tra nhà sản xuất và kiểm tra các mẫu.

2. Kiểm toán nhà máy

Sau khi xác nhận năng lực của nhà sản xuất và các mẫu đạt yêu cầu, Bộ phận Chất lượng của WOOK sẽ bố trí một nhóm đặc biệt để kiểm tra nhà máy, đồng thời, WOOK sẽ có nhân sự đặc biệt để xác nhận các chi tiết hợp tác kinh doanh với nhà sản xuất.

3. Ký kết hợp đồng

Sau khi kiểm toán nhà máy được thông qua và các điều khoản kinh doanh được hai bên xác nhận, để bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên, WOOK sẽ tiến hành ký kết hợp tác với nhà sản xuất. Sau khi hợp đồng được ký kết, hai bên sẽ chính thức hợp tác.

4. Ra mắt sản phẩm

Theo nhu cầu thực tế của thị trường Indonesia, WOOK làm việc với các nhà sản xuất để tạo ra sự kết hợp dòng sản phẩm tốt nhất. lên kệ càng sớm càng tốt.

5. Chia sẻ dữ liệu

WOOK có thể cung cấp dữ liệu bán hàng theo thời gian thực của các sản phẩm của nhà sản xuất, cũng như dữ liệu mức doanh số trung bình của các sản phẩm tương tự.


Tuyên bố về trách nhiệm

1. Các sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp cho WOOK phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan của Trung Quốc, Indonesia và ngành công nghiệp, đồng thời đáp ứng nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thông số sản phẩm hoặc chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

2. Sản phẩm không có khuyết tật về thiết kế, chất liệu và quy trình sản xuất, sản phẩm an toàn khi sử dụng.

3. Sản phẩm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ 3. Mọi tổn thất do vi phạm sẽ do nhà sản xuất chịu, WOOK không chịu trách nhiệm.

4. Sản phẩm là thương hiệu mới và không có bất kỳ bộ phận nào đã qua sử dụng

5. Để được chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của nhà nước Indonesia, các nhà sản xuất nên tích cực hợp tác với việc chứng nhận. WOOK sử dụng lợi thế của nhân sự Indonesia tại địa phương để giúp các nhà sản xuất hoàn thành chứng nhận với chi phí thấp nhất.