WOOK GLOBAL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.

trung tâm ứng dụng

Hợp tác kinh doanh

Trung tâm đại lý
Trở thành đại lý của chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn với WOOK


Quy trình đăng ký
Điền vào biểu mẫu đăng ký dưới đây để trở thành đại lý WOOK.
Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Nhân viên sẽ cung cấp cho bạn tài khoản sử dụng ứng dụng WOOK
1. Nộp đơn đăng ký 2. Thông qua xét duyệt 3. Bắt đầu mua sắm


Yêu cầu để trở thành đại lý WOOK:
1. Sở hữu cửa hàng của riêng bạn
2. Giấy tờ cá nhân
3. Mã số thuế


Do số lượng đơn đăng ký cao và quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt của chúng tôi, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác sẽ không được xử lý
- Quá trình chọn lọc mất 1-3 tuần, có thể nhanh hơn tùy điều kiện
- Nếu không đủ điều kiện ứng tuyển, vui lòng không điền

tham gia với chúng tôi