WOOK GLOBAL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.

Namota

2022-09-19 11:04:42

Namota có nguồn gốc từ Yokohama, Nhật Bản. Người sáng lập là ông Takeshi Tanaka và cha của ông đều làm việc cho Nissan phụ trách bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm. Bị ảnh hư

ởng bởi cha từ khi còn nhỏ, ông Tanaka đã phát triển niềm yêu thích to lớn đối với ô tô. Ông thông thạo mọi bộ phận của xe, đặc biệt là yêu cầu chất lượng cực kỳ cao. Dựa trên nguyê

n tắc chất lượng hàng đầu đối với ô tô, dòng sản phẩm phụ kiện ô tô của Namota về sau cũng kế thừa phương châm này: thiết kế sản phẩm luôn đổi mới và trải nghiệm sản phẩm luôn đ

ược nâng tầm tương xứng. Với thông điệp mong muốn người dùng có những trải nghiệm ngày càng tốt hơn, ông đã tìm thấy cảm hứng để phát triển trong ngành công nghiệp phụ kiệ

n ô tô vào năm 2021. Từ đó, thương hiệu Namota cũng được ra đời vào năm 2022.


trang trước :SOOKU
Trang tiếp theo:không ai