WOOK GLOBAL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.

ACOME

2022-08-18 10:29:21

Sản phẩm kỹ thuật số của giới trẻ nên có màu gì? Trẻ trung và đầy màu sắc, không thể được định nghĩa bằng một màu duy nhất, giống như mọi tâm hồn trẻ thơ đều rực rỡ và đầy màu sắc. Chính từ suy nghĩ về cuộc sống của giới trẻ mà thương hiệu phụ kiện kỹ thuật số ACOME đã ra đời, ACOME cam kết tạo ra những sản phẩm thời trang kỹ thuật số đầy màu sắc và “chuyển động” cuộc sống đầy màu sắc của giới trẻ thành những sản phẩm kỹ thuật số. Khái niệm, ACOME đã nâng cấp và biến đổi hình thức và màu sắc của các phụ kiện kỹ thuật số. Các sản phẩm thời trang kỹ thuật số của ACOME giống như cuộc sống của mỗi người trẻ, đầy màu sắc và trẻ trung. Thưởng thức sản phẩm của ACOME giống như tận hưởng tuổi trẻ đầy màu sắc.

trang trước :ROBOT
Trang tiếp theo:GAMEN