WOOK GLOBAL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.

GAMEN

2022-08-18 10:29:21

Thương hiệu được lấy cảm hứng từ nhân vật "Red Skull" trong các bộ phim Marvel của Mỹ, và hình dạng LOGO tinh chỉnh trực tiếp hình dạng "Red Skull" của Marvel. "Red Skull" là bản sao của Captain America, một siêu chiến binh toàn năng với tất cả các khả năng. Chính dưới sự dẫn dắt của tinh thần "Red Skull", toàn bộ loạt thiết bị phần cứng thể thao điện tử của GAMEN đều siêu toàn năng như "Red Skull", bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm soát được cục diện của siêu chiến binh toàn năng, bất khả chiến bại. , bất cứ lúc nào để giáng một đòn chí mạng vào đối thủ.

trang trước :ACOME
Trang tiếp theo:SAMONO